ORGANISATIE / BESTUUR CV DIRIGENTEN

Sinds mei 2019 is het Souvenir Jeugd koor een stichting

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Pien van Welbergen-Danen voorzitter@souvenirjeugdkoor.nl 

Secretaris: Karin Albers secretaris@souvenirjeugdkoor.nl 

Penningmeester: Sjaak Beirnaert penningmeester@souvenirjeugdkoor.nl 

Voor foto en videomateriaal verwijzen we u graag door naar onze social mediakanalen:

www.facebook.com/souvenirjeugdkoor

www.youtube.com/user/souvenirjeugdkoor

DIRIGENTEN

LID WORDEN

Koor, voor jongens en meisjes van 6 tot 25 jaar,  we bestaan uit twee niveaugroepen, nl. een opleidingsklas, voor kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar, en een Jeugdkoor voor ca. 13 t/m 25-jarigen.

WAAR EN WANNEER?

We repeteren op donderdagavond in het Wijkcentrum

  de Back  Schout Backstraat 33 Tilburg.

  • Opleidingsklas voor ca. 6 t/m 12-jarigen repeteert van 18.15– 19.30 uur. Je begint spelenderwijs met wat muziektheorie. Je leert noten lezen. En natuurlijk wordt er héél veel gezongen én bewogen!
  • Jeugdkoor voor ca. 13 t/m 25-jarigen repeteert van 19.00 – 21.15 uur, waarbinnen een half uur muziektheorie valt en ambitieus wordt gezongen en gewerkt aan diverse concertprojecten.

Om toegelaten te worden voor het Jeugdkoor of de Opleidingsklas, zal onze dirigent / zangcoach een stemtest afnemen. Daarbij gaat het niet om ‘mooi of niet mooi zingen’, maar om een indruk te krijgen van de hoogte en de gezondheid van de stem. Daarna kun je in het koor ‘de fijne kneepjes van het vak’ gaan leren onder leiding van onze dirigenten.

WAT ZIJN DE KOSTEN ?

 De lidmaatschapskosten per jaar bedragen  €210,00.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen voor 1 juni

Voor meerdere kinderen uit één gezin wordt vanaf het derde kind een korting verleend over het lidmaatschapsgeld voor álle kinderen. (De contributie mag nooit een belemmering vormen voor lidmaatschap. Indien dit het geval is kan Stg. Leergeld worden ingeschakeld. )

Bij aanmelding betaalt u éénmalig €30 euro voor de muziektheorieboeken. Deze worden daarmee eigendom.

Bladmuziek krijg je van het koor. De koor-map en muziek blijven eigendom van het koor.